Passionate about design effect

Hi, my name is Gørill and I am a freelance designer located in Malmö. I have worked as a designer since 1994 and have extensive experience with most types of design, in both print and digital media. My main competence is brand identity and strategic design.
I'm definately a "doer" who gets things done and drives projects forward with innate impatience. I am analytical, curious and creative by nature. I like to work independently and are good at following the plan for the assignment and working structured.
For other interests, I love to cook and have published a cookbook in collaboration with my mother Ann-Helen Stigedal "Smaker fra mitt kjøkken". I am also very keen on house & interior design, and blog about this on www.skaanehus.comHei, jeg heter Gørill og er en freelance designer lokalisert i Malmö. Jeg har jobbet som designer siden 1994 og har bred erfaring med de fleste typer av design, innen for både trykte og digitale medier. Min hovedkompetanse er identitetsutvikling og strategisk design.
Er definnitivt en "do'er" som får tingene gjort og driver prosjekter fremover med en medfødt utålmodighet. Jeg er analytisk, nysgjerrig og kreativ av natur. Jeg liker å jobbe selvstending og er god til å følge planen for oppdraget og jobbe strukturert.
Av andre interesser så elsker jeg å lage mat og har også utgitt en kokebok i samarbeid med min mor Ann-Helen Stigedal som har tittelen "Smaker fra mitt kjøkken". Jeg er også veldig gladi hus & interiør og blogger om dette på www.skaanehus.com

___________________
I am available as a freelancer. All you have to do is contact me here:
Jeg er tilgjengelig som freelancer. Alt du trenger å gjøre er å kontakte meg her:
post@magiska.no
___________________ 
Or you can call me on the phone:
Eller du kan ringe meg på telefon:
+ 47 975 82 975
Back to Top