Passionate about design effect

Hi, my name is Gørill and I am a freelance designer located in Malmö. I have worked as a designer since 1994 and have extensive experience with most types of design, in both print and digital media. My main competence is brand identity and strategic design. I'm definately a "doer" who gets things done and drives projects forward with innate impatience. I am analytical, curious and creative by nature. I like to work independently and are good at following the plan for the assignment and working structured. 

Hei, jeg heter Gørill og er en freelance designer lokalisert i Malmö. Jeg har jobbet som designer siden 1994 og har bred erfaring med de fleste typer av design, innen for både trykte og digitale medier. Min hovedkompetanse er identitetsutvikling og strategisk design. Er definnitivt en "do'er" som får tingene gjort og driver prosjekter fremover med en medfødt utålmodighet. Jeg er analytisk, nysgjerrig og kreativ av natur. Jeg liker å jobbe selvstending og er god til å følge planen for oppdraget og jobbe strukturert.

___________________
I am available as a freelancer. All you have to do is contact me here:
Jeg er tilgjengelig som freelancer. Alt du trenger å gjøre er å kontakte meg her:
post@magiska.no
___________________ 

Or you can call me on the phone:
Eller du kan ringe meg på telefon:
+ 47 975 82 975

Back to Top